התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה: י"א, י"ב מגמה: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה מס' תלמידים: עד 24 תלמידים

שעה

נושא הפעילות

950 930          

סרט : אתגרי המחקר החקלאי

1100 1000          

הרצאה: הנדסה גנטית בצמחים (דוגמאות, דילמות, crispr)

1115 1100          

הפסקה

1515 -  1115

 

מעבדה: הנדסה גנטית כללית

הפקת DNA  פלסמידי בשתי שיטות

חיתוך באנזימי הגבלה

אלקטרופורזה PCR,

התמרה של חיידקים בפלסמיד