גם אנחנו בתוכנית גפ"ן

שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
לבטחון המזון בתנאי אקלים משתנים

נוער שוחר מדע
מכון וולקני
גם אנחנו במאגר ספקי תוכניות ומענים עבור מערכת החינוך - גפ"ן

ימי עיון לתלמידי תיכון , חט"ב ומרכזי מחוננים

מספר במאגר 14020

בשם היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

תת הסל
שינוי האקלים

תת הסל
מחוננים ומצטיינים

תת הסל
תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

יישומי ביוטכנולוגיה

מספר במאגר 13974

בשם יישומים בביוטכנולוגיה

תת הסל
חינוך טכנולוגי: התנסות תעשייה ושירותים

פרויקט החממה

תכנית להעצמת בני נוער באמצעות חקלאות

היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

היחידה מזמנת מפגש של תלמידים ומורים עם המדענים של מכון וולקני במטרה לפתוח לציבור התלמידים שוחרי המדע צוהר אל עולם החקלאות המודרנית.

לטפח את המצוינות המדעית בקרב תלמידים בכלל ובקרב תלמידים הלומדים חקלאות.

להציג את הקשר בין המדע הבסיסי למחקר היישומי במדעי החקלאות והסביבה

לחזק את הקשר בין האדם לסביבתו ואת יכולתו להשפיע, באמצעות לימוד ושילוב טכנולוגיות חדשניות בחקלאות.