גם אנחנו בתוכנית גפ"ן

שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
לבטחון המזון בתנאי אקלים משתנים

נוער שוחר מדע
מכון וולקני
גם אנחנו במאגר ספקי תוכניות ומענים עבור מערכת החינוך - גפ"ן

ימי עיון לתלמידי תיכון , חט"ב ומרכזי מחוננים
ופרוייקטים כיתתים

מספר התכנית בגפ"ן 42408

שם התכנית: מכון וולקני - היחידה לנוער שוחר מדע

תת הסל
שינוי האקלים

תת הסל
מחוננים ומצטיינים

תת הסל
תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

יישומי ביוטכנולוגיה

מספר במאגר 13974

בשם יישומים בביוטכנולוגיה

תת הסל
חינוך טכנולוגי: התנסות תעשייה ושירותים

פרויקט החממה

תכנית להעצמת בני נוער באמצעות חקלאות

מספר במאגר 33664

גן ירק להעצמה קוגנטיבית רגשית

היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

היחידה מזמנת מפגש של תלמידים ומורים עם המדענים של מכון וולקני במטרה לפתוח לציבור התלמידים שוחרי המדע צוהר אל עולם החקלאות המודרנית.

לטפח את המצוינות המדעית בקרב תלמידים בכלל ובקרב תלמידים הלומדים חקלאות.

להציג את הקשר בין המדע הבסיסי למחקר היישומי במדעי החקלאות והסביבה

לחזק את הקשר בין האדם לסביבתו ואת יכולתו להשפיע, באמצעות לימוד ושילוב טכנולוגיות חדשניות בחקלאות.