חטיבה עליונה

יישומים ביוטכנולוגיים,  אגרוטופ,  ביוחקר, אקוטופ

ביחידה לנוער שוחר מדע אנחנו מנחים עבודות חקר כיתתיות במעבדות הוראה מצוידות היטב ומתקני מחקר מתקדמים.

דוגמאות לנושאי המחקר – בהתאם לזמינות המנחים ובתאום עם המורים.

 • אפיון תסמינים וויראליים בדלועים
 • חקר מנגנון הפתוגניות של פטריות עובש הגורמות לריקבון בתוצרת חקלאית
 • אפיון עמידות צמחים לקוטלי עשבים
 • השפעת סוכרים על התפתחות ענפים צדדים בנבטי תפוחי אדמה ועל ביטוי הגן ל invertase
 • השפעת תנאי ומשך האיחסון על איכות פרי המנדרינה
 • הדברה ביולוגית של ריקבונות באחסון פירות וירקות באמצעות חיידקים אנדופיטים

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך האתר על ידי מורה הכיתה.

חטיבת ביניים

חקר לכיתות מצויינות בחטיבת הביניים

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז החקלאי וולקני, מאפשרת לכיתות שלמות בחטיבת הביניים  לבצע מחקר, תוך קיום קשר הדוק עם חוקר או עם צוות חוקרים, להכיר את דרכי עבודתם, לרכוש מיומנויות חשיבה ומיומנויות אחרות הנדרשות בעבודה מחקרית - כל זאת מתוך התנסות עצמית.

הכיתה מחולקת לקבוצות עבודה כשבכל קבוצה 3-5 תלמידים. העבודות המחקריות, בנושאים הנמצאים בחזית המחקר החקלאי, מתבצעות במעבדות המחקר בהנחיית חוקרים של מרכז וולקני.

דוגמאות לנושאי המחקר – בהתאם לזמינות המנחים ובתאום עם המורים.

 • עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה
 • תנאים סביבתיים המשפיעים על נביטת זרעים
 • הדברה ביולוגית באחסון פרי הדר
 • מציאת חומר הדברה אופטימלי למחלה בצמחים
 • בחינת עיכוב לבלוב בתפוחי אדמה באחסון על ידי שמנים אתריים

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך האתר על ידי מורה הכיתה.

  התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה: י"א, י"ב מגמה: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה מס' תלמידים: עד 24 תלמידים

שעה

נושא הפעילות

950 930          

סרט : אתגרי המחקר החקלאי

1100 1000          

הרצאה: הנדסה גנטית בצמחים (דוגמאות, דילמות, crispr)

1115 1100          

הפסקה

1515 -  1115

 

מעבדה: הנדסה גנטית כללית

הפקת DNA  פלסמידי בשתי שיטות

חיתוך באנזימי הגבלה

אלקטרופורזה PCR,

התמרה של חיידקים בפלסמיד

ניתן לבצע עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל בביולוגיה, מדעי הסביבה, חקלאות, ביוטכנולוגיה.

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז החקלאי וולקני, מאפשרת לתלמידים מצטיינים לבצע מחקר, תוך קיום קשר הדוק עם חוקר או עם צוות חוקרים, להכיר את דרכי עבודתם, לרכוש מיומנויות חשיבה ומיומנויות אחרות הנדרשות בעבודה מחקרית - כל זאת מתוך התנסות עצמית.

העבודות המחקריות, בנושאים הנמצאים בחזית המחקר החקלאי, מתבצעות במעבדות המחקר בהנחיית חוקרים של מרכז וולקני.

עבודות של תלמידינו הגיעו להישגים גבוהים בתחרויות מדעיות בארץ ובחו"ל

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך רכזי עבודות הגמר בבתי הספר

עד 20 תלמידים בקבוצה

שעה

נושא הפעילות

950

-

930          

סרט : אתגרי המחקר החקלאי

1045

-

1000          

הרצאה: עקרונות בביואינפורמטיקה

1100

-

1045          

הפסקה

1230

-

1100

 

כיתת מחשבים: תרגול כלים ביואינפורמטים

1330

-

1230

 

הצגת פרויקטים מהצמח למחשב ובחזרה לשדה

1430

-

1345

 

ניתוח תוצאות וסיכום

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.