עד 20 תלמידים בקבוצה

שעה

נושא הפעילות

950

-

930          

סרט : אתגרי המחקר החקלאי

1045

-

1000          

הרצאה: עקרונות בביואינפורמטיקה

1100

-

1045          

הפסקה

1230

-

1100

 

כיתת מחשבים: תרגול כלים ביואינפורמטים

1330

-

1230

 

הצגת פרויקטים מהצמח למחשב ובחזרה לשדה

1430

-

1345

 

ניתוח תוצאות וסיכום