ניתן לבצע עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל בביולוגיה, מדעי הסביבה, חקלאות, ביוטכנולוגיה.

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז החקלאי וולקני, מאפשרת לתלמידים מצטיינים לבצע מחקר, תוך קיום קשר הדוק עם חוקר או עם צוות חוקרים, להכיר את דרכי עבודתם, לרכוש מיומנויות חשיבה ומיומנויות אחרות הנדרשות בעבודה מחקרית - כל זאת מתוך התנסות עצמית.

העבודות המחקריות, בנושאים הנמצאים בחזית המחקר החקלאי, מתבצעות במעבדות המחקר בהנחיית חוקרים של מרכז וולקני.

עבודות של תלמידינו הגיעו להישגים גבוהים בתחרויות מדעיות בארץ ובחו"ל

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך רכזי עבודות הגמר בבתי הספר