Slide

מכון וולקני מוביל למעלה מ- 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי
ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

טופס רישום תלמידים על ידי הנהלת בית הספר

יש למלא את כל הפרטים המסומנים בכוכבית (*)
הזן שם בית ספר
הזן מספר טלפון
הזן את כתובת בית הספר
הזןהאת שם המנחה
הזן תפקיד
בחר כיתה
הזן כתובת אימייל חוקית
הזן מספר טלפון נייד
הזן נושא עבודה
Invalid Input
קובץ לטעינה
הזנה שגויה , הזן שוב את הספרות בבקשה