Slide

מכון וולקני מוביל למעלה מ- 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי
ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

2024 טופס רישום תלמידים לתחרות על ידי הנהלת בית הספר

יש למלא את כל הפרטים המסומנים בכוכבית (*)
הזן שם בית ספר
הזן מספר טלפון
הזן את כתובת בית הספר
הזןהאת שם המנחה
הזן תפקיד
בחר כיתה
הזן כתובת אימייל חוקית
הזן מספר טלפון נייד
הזן נושא עבודה
קובץ לטעינה