Slide

שמחים לבשר שהתכניות של היחידה לנוער שוחר מדע במכון וולקני אושרו על ידי תכנית גפ"ן.

מקווים לראותכם אצלנו השנה

תוכנית מספר 42408 במערכת גפ"ן

סל: היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

תת סל: תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

תת סל: מחוננים ומצטיינים

תת סל: שינוי האקלים

תוכנית מספר 42416 במערכת גפ"ן

סל: מצויינות לתלמידים מהחברה הערבית בנגב

תת סל: חברה בדואית (דרום)

תוכנית מספר 13974 במערכת גפ"ן

סל: יישומים בביוטכנולוגיה

תת סל: חינוך טכנולוגי: התנסות תעשייה ושירותים

תוכנית מספר33664 במערכת גפ"ן

סל: גן ירק להעצמה קוגנטיבית רגשית

תת סל: למידה רגשית חברתית , אקלים מיטבי, כישורי חיים, ומניעת התנהגויות סיכון

הקלד שם פרטי ושם משפחה
הקלד מספר טלפון
הקלד כתובת מייל
הקלד שם ישוב
הקלד כיתה
הקלד שם בית ספר
Invalid Input
Invalid Input