Slide

שמחים לבשר שהתכניות של היחידה לנוער שוחר מדע במכון וולקני אושרו על ידי תכנית גפ"ן.

מקווים לראותכם אצלנו השנה

תוכנית מספר 14020 במערכת גפ"ן

סל: היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

תת סל: תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

תת סל: מחוננים ומצטיינים

תת סל: שינוי האקלים

תוכנית מספר 13619 במערכת גפ"ן

סל: מצויינות לתלמידים מהחברה הערבית בנגב

תת סל: חברה בדואית (דרום)

תוכנית מספר 13974 במערכת גפ"ן

סל: יישומים בביוטכנולוגיה

תת סל: חינוך טכנולוגי: התנסות תעשייה ושירותים

הקלד שם פרטי ושם משפחה
הקלד מספר טלפון
הקלד כתובת מייל
הקלד שם ישוב
הקלד כיתה
הקלד שם בית ספר
Invalid Input
Invalid Input