פרויקט מצוינות בתחום המחקר החקלאי עבור נוער מהחברה הערבית בנגב
פרויקט מצוינות בתחום המחקר החקלאי
עבור נוער מהחברה הערבית בנגב
برنامج في مجال البحث الزراعي خاص للمتميزين من طلاب مدارس المجتمع العربي في
בתמונה ד"ר עוואד אבו-פריח - רכז התוכנית

תוכנית ייחודית משולבת של מרכז מחקר גילת-מכון וולקני, בשיתוף התכנית להוראת המדעים של המכללה האקדמית אחוה שמטרתה העיקרית חשיפת תלמידים מהחברה הערבית בנגב לעולם המחקר המדעי בכלל ולמחקר החקלאי בפרט. מחזור ראשון של התכנית ובו כ- 40 תלמידי כיתה י' מבתי ספר תיכון מובילים מהחברה הבדואית בדרום התחיל בשנה"ל תשפ"ב. פרויקט זה מאפשר לתלמידים להתנסות בחווית חקר יצירתית וייחודית, בתיווכם של סטודנטים להוראת המדעים מהמכללה האקדמית אחוה (דוברי ערבית) המקבלים הדרכה מחוקרי מרכז המחקר. בתוכנית זו, התלמידים נחשפים למחקרים פעילים במעבדות המחקר של מרכז מחקר גילת מכון וולקני, תוך שימוש במשאבים ובציוד מתקדם שאינם קיימים בבית הספר. המחקרים יוצגו בסוף השנה בהרצאות ופוסטרים, במתכונת של כנס מדעי. התוכנית צפויה לפתוח אופקים ואפיקים חדשים לדור הצעיר מהחברה הבדואית לנעשה בחזית המדע והמחקר בעולם החקלאות. התכנית משלבת לימודים תאורטיים וחוויה מעשית בהתנסות מחקרית במעבדות מתקדמות במחקר המדעי והחקלאי. 

Slide

החזון שלנו

בניית חלוצי המחקר המדעי והחקלאי של העתיד בקרב החברה הבדואית ע"י חשיפת התלמידים מהחברה הערבית בנגב לעולם המחקר המדעי בכלל והמחקר החקלאי בפרט. אנו מאמינים שדיאלוג מסוג זה יביא לשיפור איכות הלמידה, לפיתוח הסקרנות והפוטנציאל האינטלקטואלי של התלמידים ולצמיחתם כבני אדם חושבים ויצירתיים. אנו מצפים שהפרויקט יצור אופק תעסוקתי נוסף וחשוב בתחום החקלאות והפיתוח החקלאי בפני הצעירים הללו: הן במחקר ובהדרכה, בחברות הגדולות העוסקות בתשומות לחקלאות הקיימות בדרום, בפיתוח חקלאות בכפרים ובהדרכה והעברת ידע למדינות השכנות.

השיטה

שילוב סטודנטים ערבים ויהודים מהמכללה האקדמית אחווה כמדריכים וחוקרים מהמכון הוולקני בגילת כמנטורים יחד עם היחידה לנוער שוחר מדע במכון וולקני בתוכנית אחת שתכלול שיעורים תיאורטיים והתנסות מעשית. הסטודנטים המתאימים ביותר להדרכה בפרויקט, נבחרים לא רק מבחינת כישוריהם המדעיים והלימודיים, אלא גם מבחינת התאמתם להנהיג ולסקרן את התלמידים מבחינה אינטלקטואלית ולהוות להם מודל לחיקוי.

ערך מוסף

חיזוק והעצמה ובניית אופי מנהיגותי ערכי ואחראי בקרב קבוצת התלמידים הנבחרים ובקרב סטודנטים מהמכללה האקדמית אחווה המגיעים ברובם מהחברה הבדואית.

פרויקטי גמר ברמת 5 יחידות

תלמידי התוכנית המצטיינים מקבלים כלים הנדרשים להגשת פרויקטי גמר בבתי הספר בתחום המחקר המדעי החקלאי ברמת 5 יח' בגרות.

השותפים שלנו

Slide

התכניות של היחידה לנוער שוחר מדע במכון וולקני אושרו על ידי תכנית גפ"ן

תוכנית מספר 13619 במערכת גפ"ן

סל: מצויינות לתלמידים מהחברה הערבית בנגב

תת סל: חברה בדואית (דרום)

תוכנית מספר 13974 במערכת גפ"ן

סל: יישומים בביוטכנולוגיה

תת סל: חינוך טכנולוגי: התנסות תעשייה ושירותים

סל: היחידה לנוער שוחר מדע מכון וולקני

תוכנית מספר 14020 במערכת גפ"ן

תת סל: תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

תת סל: מחוננים ומצטיינים

תת סל: שינוי האקלים