תחילת שנת הלימודים
נוער שוחר מדע
מכון וולקני למחקר חקלאי
שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה
החוקרים והסטודנטים
החוקרים והסטודנטים
מדריכים בוגרים
מדריכים בוגרים
בעלי רקע מדעי וחברתי
ימי פרויקטים לדוגמאות לתלמידים
ימי עיון
לתלמידים
פרויקט החממה
previous arrow
next arrow

היחידה לנוער שוחר מדע - מרכז וולקני

היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש יהושע ווקס ז"ל הוקמה במינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני בשנת 1973 בשיתוף עם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. מרכז וולקני הוא המוסד הגדול ביותר בישראל העוסק במחקר חקלאי יישומי, תשתיתי ובסיסי. המפגש של תלמידים ומורים עם המחקר המתקדם בתחומי מדעי החקלאות, הביוטכנולוגיה ואיכות הסביבה הוא ייחודי ליחידה לנוער שוחר מדע שבמרכז וולקני.

 פעילותה החינוכית של היחידה מאפשרת שילוב חוקרים פעילים, ציוד מדעי מתוחכם ותנאי סביבה ייחודיים לפעילות תלמידים ומורים, במטרה להנגיש את המחקר החקלאי המתקדם.

חזון היחידה

 1. לפתוח לציבור התלמידים שוחרי המדע צוהר אל עולם החקלאות המודרנית.
 2. לטפח את המצויינות המדעית בקרב תלמידים בכלל ובקרב תלמידים הלומדים חקלאות בכפרי נוער בפרט.
 3. ללמד את הקשר בין המדע הבסיסי למחקר היישומי במדעי החקלאות והסביבה.
 4. לחזק את הקשר בין האדם לסביבתו ואת יכולתו להשפיע, באמצעות לימוד ושילוב טכנולוגיות חדשניות בחקלאות.
 5. לקרב את התלמידים והמורים לעשייה החקלאית.
 6. ליישם את הערכים הרגשיים, החברתיים והטיפוליים של החקלאות באמצעות חיבור בין נוער עם צרכים מיוחדים ועשייה חקלאית ומדעית.

 

הנהלת היחידה

ד"ר ג'אנט טלמון
נציגת המינהל לחינוך התיישבותי, הפקוח על מדעי החקלאות
ד"ר הדר הלר
מנהלת היחידה
שלומית זילברברג
מזכירת היחידה

היחידה מציעה

 • ימי עיון הכוללים הרצאות מדעיות הניתנות על ידי חוקרי מינהל המחקר החקלאי, וסיורים במעבדות, בחממות, בחלקות ניסוי בשדה ובמתקני בעלי חיים
 • השתלמויות מעשיות במחקר במעבדה לימודית
 • ביצוע עבודות גמר, אגרוטופ, ביוחקר ואקוטופ בהנחיית חוקרים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר
 • פרויקטים כיתתיים של יישומי ביוטכנולוגיה
 • פרויקטים כיתתיים של ביוטופ, ביוטק ואקוטופ
 • מחנה קיץ: מחנה מדעי, במהלכו התלמידים מבצעים עבודות מחקר המוגשות למשרד החינוך.
  עבודות גמר (5 יח"ל) אגרוטופ, ביוחקר, אקוטופ (1 יח"ל) ומוכרות במסגרת בחינות הבגרות במדעי החקלאות, הביולוגיה ומדעי הסביבה
 • "החממה": פרויקט ייחודי לנערות ונערים בעלי צרכים מיוחדים. באמצעות מיזם של גן ירק אורגני הפרויקט מאפשר היכרות עם מדעי החקלאות והסביבה